kort

 

 

HAFA SAMBAND

 

Gylfaflöt 24 I 112 Reykjavík  I  587 4500  I  biobu@biobu.is
Kennitala: 700702-2350 I VSK Númer: 076347